That's Me

Беларускі слоўнік у малюнках

Знайшла цікавы слоўнік. Незвычайны і вельмі карысны: http://pinterest.com/NejkiKchlopets/belarusian-vocabulary/